Elvegata 17 - Trondheim

Elvegata 17 - Trondheim Elvegata 17 ble bygget i 1917 som Stiftsamtmannsbolig. Bygningen er tegnet av arkitekt Johan Olaf Brochmann Nordhagen (1883 - 1925) som er mest kjent for restaureringen av Nidarosdomen. Kilde Wikipedia.

Rødbygget, Bispegata 9B - Trondheim

Rødbygget, Bispegata 9B - Trondheim Norsk Døvemuseum ligger i Rødbygget i Bispegata 9b. Bygget sto ferdig i 1855 og ble tegnet av Christian H. Grosch. Her holdt Norges eldste spesialskole, Trondheim offentlige skole for døve, til fram til 1991. Rødbygget er et kjent landemerke for hørselshemmede i hele Norge. Døvemuseets historie startet i 1992 med den private stiftelsen Norsk Døvehistorisk museum. En gruppe privatpersoner bygde opp en gjenstands- og fotosamling som i hovedsak var knyttet til døveskolehistorien i Trondheim. I 2002 ble samlingene overtatt av Trøndelag Folkemuseum. Kilde Wikipedia.

Bispegata 9B - Trondheim

Bispegata 9B - Trondheim Norsk Døvemuseum ligger i Rødbygget i Bispegata 9b. Bygget sto ferdig i 1855 og ble tegnet av Christian H. Grosch. Her holdt Norges eldste spesialskole, Trondheim offentlige skole for døve, til fram til 1991. Rødbygget er et kjent landemerke for hørselshemmede i hele Norge. Døvemuseets historie startet i 1992 med den private stiftelsen Norsk Døvehistorisk museum. En gruppe privatpersoner bygde opp en gjenstands- og fotosamling som i hovedsak var knyttet til døveskolehistorien i Trondheim. I 2002 ble samlingene overtatt av Trøndelag Folkemuseum. Kilde Wikipedia.

Øvre Bakklandet 52 - Trondheim

Øvre Bakklandet 52 - Trondheim

Øvre Bakklandet 52 - Trondheim

Øvre Bakklandet 52 - Trondheim

Øvre Bakklandet 52 - Trondheim

Øvre Bakklandet 52 - Trondheim

Erkebispegården, Kongsgårdgata 1 - Trondheim

Erkebispegården, Kongsgårdgata 1 - Trondheim Erkebispegården i Trondheim er et slottsanlegg i stein og ligger rett inntil Nidarosdomen mot sør. Stedet var erkebiskopens bolig og administrative sentrum i Norge inntil reformasjonen i 1537. Komplekset er Nordens eldste eksisterende profane steinbygning og har en sammensatt bygningshistorie som spenner over mer enn 600 år. Fotografiet viser nordfløyen og i østre del av denne finner man erkebiskopens hall. Kilde Wikipedia.

Erkebispegården, Kongsgårdgata 1 - Trondheim

Erkebispegården, Kongsgårdgata 1 - Trondheim Erkebispegårdens nordfløy: Overetasjen inneholder erkebispkopens hall mens de to hvelvede rommene i underetasjen er antatt å være erkebiskopens «målstue». Opp til hallen førte en toløpstrapp som med sine kontinentale forbilder er enestående i Norge. Østhuset sto ferdig omkring 1220. Kilde Wikipedia.

Gunnerushuset, Erling Skakkes gate 47B - Trondheim

Gunnerushuset, Erling Skakkes gate 47B - Trondheim Gunnerushuset er tegnet av domkirkearkitekt E.C.B. Christie m.fl. og bygget i en enkel nyromansk stil med jevnt grupperte, smale rundbuevinduer. I det framskutte midtpartiet finner vi det opprinnelige inngangspartiet, innrammet av klebersøyler. Gunnerushuset ble reist av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 1868 og bygningen er oppkalt etter initiativtakeren biskop Johan Ernst Gunnerus (1718-1773). I dag holder Vitenskapmuseet til i lokalene. Kilde Vitenskapmuseet.

Museumsparken, Erling Skakkes gate - Trondheim

Museumsparken, Erling Skakkes gate - Trondheim Museumsparken ligger tvers overfor Vitenskapsmuseet og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Erling Skakkes gate. Parken fikk navnet sitt i 1909. I parken står Selskabets skulptur «Reflexions» av Mats Olofgörs og Torbjørn Johansson avduket i 2010 i forbindelse med Selskabets 250 års jubileum. Kilde Lokalhistoriewiki.

Erling Skakkes gate 53 & 55 - Trondheim

Erling Skakkes gate 53 & 55 - Trondheim

Erling Skakkes gate 53 & 55 - Trondheim

Erling Skakkes gate 53 & 55 - Trondheim

Erling Skakkes gate 1 - Trondheim

Erling Skakkes gate 1 - Trondheim

Skansen Bru - Trondheim

Skansen Bru - Trondheim

Skansen Bru - Trondheim

Skansen Bru - Trondheim Skansen jernbanebru går over Vestre kanalhavn til den kunstige øya Brattøra hvor Trondheim Sentralstasjon ligger. Brua har en kontravekt opphengt i et stangparallellogram samt motorer og tannhjul for å løfte klaffen på brua. Brua som ble tatt i bruk for jernbanetrafikk 22.mars i 1918, er konstruert av Joseph B. Strauss. Han var også ansvarlig for Golden Gate Bridge i San Francisco. Brua ble fredet som teknisk kulturminne i 2005. Kilde Wikipedia.

Ilevollen 2 - Trondheim

Ilevollen 2 - Trondheim

Sentralstasjonen - Trondheim

Sentralstasjonen - Trondheim Den karakteristiske buen tilhørende Trondheim Sentralstasjon ble revet i 2011 for å gi plass til Sjøgangen gangbru fra byen over til Brattøra. Gangbrua ble åpnet i oktober 2012.

Selsbakk stasjon, Selsbakkvegen 70 - Trondheim

Selsbakk stasjon, Selsbakkvegen 70 - Trondheim Selsbakk stasjon ble åpnet i 1890 og ligger 6,43 kilometer sør for Trondheim Sentralstasjon. I 1919 ble stasjonen flyttet noe nordover og fikk ny stasjonbygning. Stasjonen ligger 66,7 meter over havet. Kilde Jernbaneverket.

Stillverk I, Vestre kanal kai 24

Stillverk I, Vestre kanal kai 24 - Trondheim Stillverk I ble tegnet av R. Werenskjold og oppført i 1925 av Norges Statsbaner. Stillverket var bemannet døgnet rundt av en «togekspeditør» som hadde ansvaret for sporvekslingen. Virksomheten opphørte søndag 21. november 1982 kl.15.30. Bygget huser nå Teater Visuell som er Norges minste teater. Kilde Teater Visuell.

Bispegata 9A - Trondheim

Bispegata 9A - Trondheim

Kongens gate 2 - Trondheim

Kongens gate 2 - Trondheim Det bygget som i dag benevnes «Det gamle rådhus» ble reist i 1706. Arkitekt og byggmester var J. C. Hempel. Bygget ble tatt i bruk som folkebibliotek i 1933. Under rådhuset ligger ruinene av en kirke - muligens Olavskirken oppført på 1100-tallet. Det gamle rådhuset er i dag fredet." Kilde Wikipedia og Trondheim Folkebibliotek.

Sverres gate 4 - Trondheim

Sverres gate 4 - Trondheim Sverres gate 4 ble opprinnelig bygd som villa for skipsreder H.L. Bachke i 1916. Bygningen er tegnet av arkitekt Axel Guldahl (1866 - 1921) som er kjent for i alt 76 arbeider blant dem Frimurerlosjen i Trondheim 1899, Nedre Leirfoss kraftverk 1908 og Statsarkivet i Trondheim (1921). Bygget huser i dag Klubbselskapet Harmonien. Kilde Wikipedia.

Vår Frue Strete 1 - Trondheim

Vår Frue Strete 1 - Trondheim

Elgesetergate 31 - Trondheim

Elgesetergate 31 - Trondheim

Kjøpmannsgata 12 - Trondheim

Kjøpmannsgata 12 - Trondheim Håndverkerforeningens hus er fra 1900 og tegnet av Lars Solberg (1858 - 1921) og Johan Christensen (1863 - 1935). Bygget utgjorde et prestisjeprosjekt for den mektige Trondhjems Håndverkerforening og framviser mye utsøkt murer- og snekkerarbeid. Huset ble reist etter en brann i 1898 som ødela hele kvartalet. Fotografiet er fra baksiden av bygget. Kilde Wikipedia.

Østre kanalhavn - Trondheim

Østre kanalhavn - Trondheim

Lade Gaard - Trondheim

Lade Gaard - Trondheim Lade Gaard var i vikingtida sete for Ladejarlene og var et betydelig maktsentrum i Norge. Etter at den siste Ladejarlen Håkon Eiriksson, omkom i 1029 eller 1030, mistet gården sin nasjonale betydning. Etter kristendommens innføring ble gården underlagt kirken og etterhvert som klostergods for Bakke kloster. På slutten av 1500-tallet gikk gården over i privat eie og Hans Ovesen Rød-Lunow som overtok og gjorde den om til adelsgård, etter et makeskifte med Norges daværende konge, Fredrik II. Dagens bygninger er for det meste oppført 1810-1811 da gården var eid av den trondheimske grossererfamilien Meinecke. De er oppført i empirestil og er sammen med den restaurerte hagen det mest komplette og bevarte empireanlegget i Norge. I perioden 1922 til 1960 holdt Noregs lærarhøgskole til i lokalene og fra 1964 til 1994 ble lokalene brukt av Sosialhøgskolen i Trondheim.Trondheim kommune kjøpte så gården i 1917 og deretter kjøpte Reitangruppen gården i 1992. På fotografiet vises det åttekantede tårnet på låven rett ved siden av hovedbygningene. Kilde Wikipedia.

Nidarosdomen - Trondheim

Nidarosdomen - Trondheim Nidarosdomen har en lang og spennende bygningshistorie fra den ble påbegynt og helt opp til våre dager. Den har bygningsdeler som er mellom 850 og 30 år gamle. Nidarosdomen er blitt utsatt for en rekke store branner og restaureringer. Det største arbeidet må være gjenoppbyggingen av skipet, som hadde stått som en takløs ruin i nesten fire hundre år etter brannen i 1531. Opprinnelig ble det reist en trekirke, nærmest et kapell, over helgenkongens opprinnelige hvilested (allerede på 1030-tallet). Etter få år ble den erstattet med en lang steinkirke. Av den er det i dag lite eller intet igjen, men fundamenter kan lett identifiseres under gulvnivå. Mot midten av 1100-tallet begynte byggingen av den kirken som står i dag. Den består av Langkoret med tårn (1220–1240), Tverrskipet (1140–1180), Kapittelhuset (1170–1180), Oktogonen (1183–1210) og Skipet med Vestfronten (1248–1320). Nidarosdomen var utsatt for brann i 1328, 1432, 1451 (antagelig), 1531 og 1708 brant hele katedralen, unntatt steinmurene. Kirken brant på nytt i 1719 etter lynnedslag. Kilde Wikipedia.

Nidarosdomen - Trondheim

Nidarosdomen - Trondheim Oktogonen er den åttekantede avslutningen av Nidarosdomen mot øst. Innvendig har oktogonen en blindarkade – en dekorativ buegang som springer fram i relieff på hel vegg – med spissbuer med blondeutsmykning og kapitéler med bladutsmykning. Utvendig dominerer figurative utsmykninger i form av dyrekropper, menneskemasker og bladverk. Hensikten med denne utfomingen var å skape et ambulatorium, en koromgang, for de mange pilegrimer som slik kunne komme nær opptil Olavsskrinet anbragt på høyalteret. På sin gang rundt høyalteret kom pilegrimene også til en brønn innbygget i sørøstveggen, over kirkens olavskilde. Kilde Wikipedia.

Nidarosdomen - Trondheim

Nidarosdomen - Trondheim Over hellig Olavs hvilested ble det rundt 1030 opprinnelig reist en trekirke - nærmest et kapell. Omkring 1070 lot kong Olav Kyrre bygge en større Kristkirke i stein som stod ferdig ca. 1090. Nidarosdomen har litt utsatt for en rekke store branner og restaureringer og har dermed bygningsdeler mellom 850 og 30 år gamle. Mot midten av 1100-tallet begynte byggingen av den kirken som står i dag: Langkoret med tårn 1220–1240. tverrskipet 1140–1180, kapittelhuset 1170–1180, oktogonen 1183–1210, skipet med vestfronten 1248–1320. Kilde Wikipedia.

Neste serie