Østmarka sykehus, Østmarkveien 15 - Trondheim

Østmarka sykehus, Østmarkveien 15 - Trondheim Østmarka sykehus ble grunnlagt 1919 som Østmarken Hospital, senere kalt Trøndelag psykiatriske sykehus. I dag er det en del av Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus, St Olavs Hospital. Sykehuset ble oppført på gardene Østmarka og Spannet i 1919 og arkitekt for bygget var Lars Solberg (1858 - 1921). Solberg var også arkitekt for blant annet Norges Bank, Trondhjems tekniske Læreanstalts bygning senere rådhuset, Frimurerlogen, Håndtverkerforeningen, Bispehaugen skole, Lademoen skole, Lilleby skole og Strinda kirke. Kilde Strinda historielag.

Østmarka sykehus, Østmarkveien 15 - Trondheim

Østmarka sykehus, Østmarkveien 15 - Trondheim

Lade Gaard - Trondheim

Lade Gaard - Trondheim Lade Gaard var i vikingtida sete for Ladejarlene og var et betydelig maktsentrum i Norge. Etter at den siste Ladejarlen Håkon Eiriksson, omkom i 1029 eller 1030, mistet gården sin nasjonale betydning. Etter kristendommens innføring ble gården underlagt kirken og etterhvert som klostergods for Bakke kloster. På slutten av 1500-tallet gikk gården over i privat eie og Hans Ovesen Rød-Lunow som overtok og gjorde den om til adelsgård, etter et makeskifte med Norges daværende konge, Fredrik II. Dagens bygninger er for det meste oppført 1810-1811 da gården var eid av den trondheimske grossererfamilien Meinecke. De er oppført i empirestil og er sammen med den restaurerte hagen det mest komplette og bevarte empireanlegget i Norge. I perioden 1922 til 1960 holdt Noregs lærarhøgskole til i lokalene og fra 1964 til 1994 ble lokalene brukt av Sosialhøgskolen i Trondheim.Trondheim kommune kjøpte så gården i 1917 og deretter kjøpte Reitangruppen gården i 1992. Kilde Wikipedia.

Lade Gaard - Trondheim

Lade Gaard - Trondheim Lade Gaard var i vikingtida sete for Ladejarlene og var et betydelig maktsentrum i Norge. Etter at den siste Ladejarlen Håkon Eiriksson, omkom i 1029 eller 1030, mistet gården sin nasjonale betydning. Etter kristendommens innføring ble gården underlagt kirken og etterhvert som klostergods for Bakke kloster. På slutten av 1500-tallet gikk gården over i privat eie og Hans Ovesen Rød-Lunow som overtok og gjorde den om til adelsgård, etter et makeskifte med Norges daværende konge, Fredrik II. Dagens bygninger er for det meste oppført 1810-1811 da gården var eid av den trondheimske grossererfamilien Meinecke. De er oppført i empirestil og er sammen med den restaurerte hagen det mest komplette og bevarte empireanlegget i Norge. I perioden 1922 til 1960 holdt Noregs lærarhøgskole til i lokalene og fra 1964 til 1994 ble lokalene brukt av Sosialhøgskolen i Trondheim.Trondheim kommune kjøpte så gården i 1917 og deretter kjøpte Reitangruppen gården i 1992. Kilde Wikipedia.

Lade Gaard - Trondheim

Lade Gaard - Trondheim

Leangen Gård, Lade Alle 90 - Trondheim

Leangen Gård, Lade Alle 90 - Trondheim Leangen gård tilhørte på 1600- og 1700-tallet bl.a. slektene Stabell og Dreier. Gården ble delt i to 1736, og den delen som utgjør den nåværende gården, ble 1757 overtatt av Erik Must. Senere har den bl.a. tilhørt slektene Jenssen, Huitfeldt og Stensrud. Gårdsbebyggelsen ble oppført av Ludvig Must 1821–22. Hovedbygningen er et trefløyet anlegg med stående panel og detaljer hentet fra samtidens steinarkitektur. Anlegget som også omfatter en engelsk landskapshage med svanedam og paviljong, ble fredet 1923. Kilde Store norske leksikon.

Ringve Gård - Trondheim

Ringve Gård, Lade alle 60 - Trondheim Ringve omtales i kildene første gang i 1521. Navnet kommer sannsynligvis av det norrøne reyniviđr, som betyr «rogneskog». Fra familien Wessels tid på 1700-tallet var Ringve en av de største eiendommene på Lade. Ringve gård var også Peter Wessel Tordenskiolds (1690 - 1720) barndomshjem. Bygningsmassen i dagens gårdsanlegg representerer fire århundre i gårdens historie. Lystgårder er betegnelsen på de store landeiendommene som ble bygget rundt Trondheim på 1700- og 1800-tallet. Eierne var velstående borgere som bodde inne i byen om vinteren og tilbrakte sommerhalvåret på landstedene sine. Flere utmerket seg som foregangsmenn innen jordbruk, dyreavl og hagebruk. Fordi de hadde svært påkostedehovedbygninger og betydelige hage- og parkanlegg, skilte lystgårdene segmarkant fra den enklere bondegårdsbebyggelsen på landsbygda. Lystgårdsfenomenet var vanlig i hele Nord-Europa. På Ladehalvøya er lystgårdene Lade, Ringve, Devle og Leangen bevart. Hageanlegget rundt museet blir driftet av Ringve botaniske hage (NTNU). Ringve Museum.

Ringve Gård - Trondheim

Ringve Gård, Lade alle 60 - Trondheim Ringve omtales i kildene første gang i 1521. Navnet kommer sannsynligvis av det norrøne reyniviđr, som betyr «rogneskog». Fra familien Wessels tid på 1700-tallet var Ringve en av de største eiendommene på Lade. Ringve gård var også Peter Wessel Tordenskiolds (1690 - 1720) barndomshjem. Bygningsmassen i dagens gårdsanlegg representerer fire århundre i gårdens historie. Lystgårder er betegnelsen på de store landeiendommene som ble bygget rundt Trondheim på 1700- og 1800-tallet. Eierne var velstående borgere som bodde inne i byen om vinteren og tilbrakte sommerhalvåret på landstedene sine. Flere utmerket seg som foregangsmenn innen jordbruk, dyreavl og hagebruk. Fordi de hadde svært påkostedehovedbygninger og betydelige hage- og parkanlegg, skilte lystgårdene segmarkant fra den enklere bondegårdsbebyggelsen på landsbygda. Lystgårdsfenomenet var vanlig i hele Nord-Europa. På Ladehalvøya er lystgårdene Lade, Ringve, Devle og Leangen bevart. Hageanlegget rundt museet blir driftet av Ringve botaniske hage (NTNU). Ringve Museum.

Rotvoll Høgskole (tidligere Rotvoll Statsasyl), Arkitekt Ebbels veg 22 - Trondheim

Rotvoll Høgskole (tidligere Rotvoll Statsasyl), Arkitekt Ebbels veg 22 - Trondheim Gårdsnavnet Rotvold kan forklares som 'rydningsland oppfylt med trerøtter og stubber'. Rotvold Asyl ble bygget i 1867-1872 på gården Rotvoll Nedre. Arkitekt var Ole Falck Ebbel. Rotvoll sykehus var et statseid sykehus for sinnslidende pasienter og var ved oppførelsen et svært tidsmessig anlegg. Sykehuset ble ombygd i 1919-1928 ved arkitekt Ove Bjerke Holtermann. I 1994 flyttet Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for lærer- og tolkeutdanning inn her. I 2012 ble Rotvoll solgt til en gruppering som ønsker å leie ut leiligheter. Kilde Wiki Strinda og  Wikipedia.

Rotvoll Høgskole (tidligere Rotvoll Statsasyl), Arkitekt Ebbels veg 22 - Trondheim

Rotvoll Høgskole (tidligere Rotvoll Statsasyl), Arkitekt Ebbels veg 22 - Trondheim Gårdsnavnet Rotvold kan forklares som 'rydningsland oppfylt med trerøtter og stubber'. Rotvold Asyl ble bygget i 1867-1872 på gården Rotvoll Nedre. Arkitekt var Ole Falck Ebbel. Rotvoll sykehus var et statseid sykehus for sinnslidende pasienter og var ved oppførelsen et svært tidsmessig anlegg. Sykehuset ble ombygd i 1919-1928 ved arkitekt Ove Bjerke Holtermann. I 1994 flyttet Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for lærer- og tolkeutdanning inn her. I 2012 ble Rotvoll solgt til en gruppering som ønsker å leie ut leiligheter. Kilde Wiki Strinda og  Wikipedia.

Østmarka sykehus, Østmarkveien 15 - Trondheim

Østmarka sykehus, Østmarkveien 15 - Trondheim

Clarion Hotel & Congress, Brattørkaia 1 - Trondheim

Clarion Hotel & Congress, Brattørkaia 1 - Trondheim

Ranheimsveien 10 - Trondheim

Ranheimsveien 10 - Trondheim Radmannbygget, Ranheimsveien 10, på Leangen sto ferdig i 1988. Det ble oppført av gründeren Finn Radmann (født 1938 i Narvik). Det kostet 170 millioner kroner. Statoil var første leietager. Bygget ble oppusset og påbygd i 1995-1996 i forbindelse med innflytting av ny leietaker og er i dag regulert til kontor, forskning og undervisning. Det er nå Aker Solutions som eier Radmannbygget. Kilde Wiki Strinda.

Rotvoll Høgskole (tidligere Rotvoll Statsasyl), Arkitekt Ebbels veg 22 - Trondheim

Rotvoll Høgskole (tidligere Rotvoll Statsasyl), Arkitekt Ebbels veg 22 - Trondheim Gårdsnavnet Rotvold kan forklares som 'rydningsland oppfylt med trerøtter og stubber'. Rotvold Asyl ble bygget i 1867-1872 på gården Rotvoll Nedre. Arkitekt var Ole Falck Ebbel. Rotvoll sykehus var et statseid sykehus for sinnslidende pasienter og var ved oppførelsen et svært tidsmessig anlegg. Sykehuset ble ombygd i 1919-1928 ved arkitekt Ove Bjerke Holtermann. I 1994 flyttet Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for lærer- og tolkeutdanning inn her. I 2012 ble Rotvoll solgt til en gruppering som ønsker å leie ut leiligheter. Kilde Wiki Strinda og  Wikipedia.

Ormen Langes vei 10 - Trondheim

Ormen Langes vei 10 - Trondheim

Lilleby Smelteverk, Leksviksgata 3 - Trondheim

Lilleby Smelteverk, Leksviksgata 3 - Trondheim Lilleby Smelteverk (grunnlagt 1927) var kjent for å lage verdens reneste ferro-silisium. Smelteverket ble nedlagt 20. desember 2002. I perioden før 1927 hadde professor Harald Pedersen brukt Lilleby som labratorie for en rekke forsøk - blant annet med en kjemisk prosess som er kjent som Pedersen 2-prosessen: smelting av jernmalm med ferrosilisium (FeSi) som biprodukt. Kilde Wiki Strinda.

Moholt Trafostasjon - Trondheim

Moholt Trafostasjon - Trondheim

Østmarktangen - Trondheim

Østmarktangen - Trondheim

Østmarktangen - Trondheim

Østmarktangen - Trondheim

Østmarktangen - Trondheim

Østmarktangen - Trondheim

Neste serie