Rosendal kino, Innherredsveien 73 - Trondheim

Rosendal kino, Innherredsveien 73 - Trondheim Rosendal kino eller Rosendal Teater ligger i Innherredsveien 73 og ble oppført i 1921 med åpning 23 januar (arkitekt Erik Waldemar Glosimodt).I 1925 kjøpte Oslomannen Sverre Dublin Rosendal som var direktør for Metro Goldwyn Mayer Norge. Rosendal Kino ble bygget om i 1969 da galleriet ble fjernet for å gjøre plass til et nytt maskinrom, og bygningen ble pusset opp utvendig. I desember 1986 ble John Wayne i Rio Bravo den siste som fikk ri over lerretet i kommunal regi og Rosendal ble nedlagt som kino, sviktende besøkstall og driftsunderskudd ble oppgitt som grunn. Etter Sentrum kinos død i 1991 og med etableringen av Cinemateket flyttet både Trondheim Filmklubb og Cinemateket inn på Rosendal Teater høsten 1993. Kilde Wiki Strinda.

Ørjaveita 4 - Trondheim

Ørjaveita 4 - Trondheim

Dronningens gate 1B- Trondheim

Dronningens gate 1B- Trondheim

E.C. Dahls gate 10 - Trondheim

E.C. Dahls gate 10 - Trondheim

Museumsparken- Trondheim

Museumsparken - Trondheim I forbindelse med Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) sitt 250 års jubileum i 2010, ville selskapet gjerne hedre sine tre grunnleggere i form av et kunstverk som ble avduket på Høytidsdagen i 2010. Det ble derfor utlyst en nordisk utsmykkingskonkurranse. Kunstverket ”REFLEXIONS”, utarbeidet av kunstnerene Mats Olofgörs og Torbjörn Johansson ble kåret til vinner, offentliggjort 18. november 2008. Skulpturen er plassert i Museumsparken på Kalvskinnet. Skulpturen har en takkrans, som i likhet med Pantheon er åpen opp mot himmelen. I sitt sentrum har skulpturen en speilblank sfære, en speilkule, som reflekterer dette indre rommet, en indre verden. Samtidig tar speilkulen ned og fanger et bilde av himmelen. To verdener, to rom – et indre og et ytre som er åpne og transparente mot hverandre. Skulpturen har et uttrykk som forandres både om dagen, om natten og etter årstidene. Med sin lysthuslignende form knytter skulpturen også an til den tid da DKNVS ble grunnlagt. I slutten av 1700-tallet hadde lysthusene en blomstringstid. Opplysningstidens overbevisning om vitenskapens evne til å gagne menneskeheten blir igjen aktuell. Når det er mørkt blir lyset i REFLEXIONS farget. Fargen er bestemt av temperaturen klokken 12 tidligere på dagen sammenliknet med gjennomsnittstemperaturen i byen på 1760-tallet på samme dato, ut fra målingene til Johan Daniel Berlin. (G1760 = gjennomsnittstemperaturen for samme dato på 1760-tallet.) FIOLETT: Dagens temperatur er mer enn 7° kaldere enn G1760. BLÅ: Dagens temperatur er 4° – 7° kaldere enn G1760. GRØNN: Dagens temperatur er 1° – 4° kaldere enn G1760. HVIT: Dagens temperatur er mellom 1° kaldere til 1° varmare G1760. GUL: Dagens temperatur er 1° – 4° varmere enn G1760. ORANGE: Dagens temperatur er 4° – 7° varmere enn G1760. RØD: Dagens temperatur er mer enn 7° varmere enn G1760. Kilde Wiki Strinda.

Nidarosdomen - Trondheim

Nidarosdomen - Trondheim Vestfronten i Nidarosdomen har 76 skulpturer men bare fem av dem er bevart fra middelalderen. Over midtportalen står en fremstilling av korsfestelsen ved Wilhelm Rasmussen, i gavlen over rosevinduet en dommedagsscene, og øverst i den øverste gavlen Kristus i triumf ved Kristofer Leirdal. Skulpturene fyller tre etasjer. Her finner vi helgener med tilknytning til Norge, som St. Olav og St. Sunniva, apostlene, biskoper og patriarker. Mange av disse skulpturene er portretter av kjente personer i billedhuggernes samtid. St. Klemens er et portrett av dikteren Olav Aukrust. Biskop Sigurd har tre avhugne hoder på et fat, og de har trekk fra arkitektene Gudolf Blakstad, Herman Munthe–Kaas og Helge Thiis. Bronseskulpturen av Erkeengelen Mikael som kneiser helt øverst over nordre vestfronttårn, modellert av Kristofer Leirdal, bærer Bob Dylans ansiktstrekk. Bakgrunnen for å la billedhuggerne ta seg slike friheter var at forgjengerne i middelalderen også hadde moro av å lage portretter av samtidige biskoper, byggmestre og arkitekter. I middelalderen laget en ikke realistiske portretter ved å overføre modellenes ansiktstrekk til skulptur eller maleri, men snarere typeportretter som fortalte noe om personenes samfunnsposisjon som biskoper eller konger. Kilde Wikipedia.

Strinda (Moholt) kirke - Brøsetvegen - Trondheim

Strinda (Moholt) kirke, Brøsetvegen - Trondheim Strinda kirke (også kjent som Moholt kirke) er en korskirke vigslet 18. oktober 1900. Arkitekter var Lars Solberg og Johan Christensen. Snekker O. A. Henriksen bygde kirka for 33.500 kroner. Byggverket er i tre og har 500 plasser. I 1935 ble kirka malt mørk brun/svart, dette ble dårlig mottatt, og like etter 2. verdenskrig ble den malt hvit igjen. Kirka var litt svakt bygget, og under storm knirket det voldsomt. Rundt 1922-23 ble det tredd jernstenger gjennom kirka og siden har det vært stilt. Kilde Wiki Strinda.

Havstein Kirke - Havsteinringen - Trondheim

Havstein Kirke - Trondheim Havstein kirke er en langkirke fra 1857 på Havstein i Trondheim. Byggverket er i stein og har 200 sitteplasser. Arkitekter for kirken var Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno. Første gudstjeneste ble holdt den 6. desember 1857 (2. søndag i advent). Kirken ligger i en grønn lunge omgitt av åkrer tilhørende Havstein-gårdene og av Havstein kirkegård. Kirken er hovedkirke i Sverresborg sogn, men i 2014 ble Sverresborg kirkesenter, en arbeidskirke ca. 1 km unna, innviet til bruk som hverdagskirke og menighetssenter. Kilde Wikipedia.

Ilen Kirke, Ilevollen 15 - Trondheim

Ilen Kirke, Ilevollen 15 - Trondheim Ilen kirke er en korskirke i stein med tretak, oppført i nygotisk stil i årene 1883 til 1889, vigslet 7. juni 1989. Arkitekt er Eugen Sissenér. Kilde Store Norske Leksikon.

Gramgården, Sverresborg Museum - Sverresborg alle 13 - Trondheim

Gramgården på Sverresborg Museum, Sverresborg alle 13 - Trondheim Denne gården er en murbygning med krysshvelvete rom og midtark. Den lå i Kjøpmannsgata 34 eller Søgaten som det het på 1700-tallet, og tilhørte byens overklasse. Jacob Schavland Gram, som var gårdens eier på midten av 1800-tallet, har gitt gården navn. Bygningen ble dessverre revet i 1951, til tross for at den både var fredet og unik i norsk bygningshistorie. En rekke originale bygningsdeler er bevart, mens selve bygningskroppen er gjenskapt på grunnlag av oppmålingstegninger. Kilde Sverresborg Museum.

Prinsen kino, Prinsens gate 2B - Trondheim

Prinsen kino, Prinsens gate 2B - Trondheim Trondheim Kino ble opprettet i 1918 som følge av at Stortinget fem år før ga kommunestyrene rett til å gi konsesjoner for kinodrift. Trondheim Kommune overtok det da privateide Verdensteateret på Cirkus-tomta i Prinsens gate, som tidligere hadde vært Nordens største kino med 1150 sitteplasser, og dets direktør Hans Oscar Fredrik Kunig ble da den første kommunale kinobestyrer. Filmteatret holdt til i samme bygning. Kilde Wiki Strinda.

To Tårn Bryggeri, Osloveien 45 - Trondheim

To Tårn Bryggeri, Osloveien 45 - Trondheim

Klæbuveien 1 - Trondheim

Klæbuveien 1 - Trondheim

Fosenkaia 5 - Trondheim

Fosenkaia 5 - Trondheim

Fosenkaia 4 - Trondheim

Fosenkaia 4 - Trondheim

Trondheim Sentralstasjon - Trondheim

Trondheim Sentralstasjon - Trondheim

Neste serie