Skansen Bru - Trondheim

Skansen Bru - Trondheim Skansen jernbanebru går over Vestre kanalhavn til den kunstige øya Brattøra hvor Trondheim Sentralstasjon ligger. Brua har en kontravekt opphengt i et stangparallellogram samt motorer og tannhjul for å løfte klaffen på brua. Brua som ble tatt i bruk for jernbanetrafikk 22.mars i 1918, er konstruert av Joseph B. Strauss. Han var også ansvarlig for Golden Gate Bridge i San Francisco. Brua ble fredet som teknisk kulturminne i 2005. Kilde Wikipedia.

Rødbygget, Bispegata 9B - Trondheim

Rødbygget, Bispegata 9B - Trondheim Norsk Døvemuseum ligger i Rødbygget i Bispegata 9b. Bygget sto ferdig i 1855 og ble tegnet av Christian H. Grosch. Her holdt Norges eldste spesialskole, Trondheim offentlige skole for døve, til fram til 1991. Rødbygget er et kjent landemerke for hørselshemmede i hele Norge. Døvemuseets historie startet i 1992 med den private stiftelsen Norsk Døvehistorisk museum. En gruppe privatpersoner bygde opp en gjenstands- og fotosamling som i hovedsak var knyttet til døveskolehistorien i Trondheim. I 2002 ble samlingene overtatt av Trøndelag Folkemuseum. Kilde Wikipedia.

Øvre Bakklandet 52 - Trondheim

Øvre Bakklandet 52 - Trondheim

Lade Gaard - Trondheim

Lade Gaard - Trondheim Lade Gaard var i vikingtida sete for Ladejarlene og var et betydelig maktsentrum i Norge. Etter at den siste Ladejarlen Håkon Eiriksson, omkom i 1029 eller 1030, mistet gården sin nasjonale betydning. Etter kristendommens innføring ble gården underlagt kirken og etterhvert som klostergods for Bakke kloster. På slutten av 1500-tallet gikk gården over i privat eie og Hans Ovesen Rød-Lunow som overtok og gjorde den om til adelsgård, etter et makeskifte med Norges daværende konge, Fredrik II. Dagens bygninger er for det meste oppført 1810-1811 da gården var eid av den trondheimske grossererfamilien Meinecke. De er oppført i empirestil og er sammen med den restaurerte hagen det mest komplette og bevarte empireanlegget i Norge. I perioden 1922 til 1960 holdt Noregs lærarhøgskole til i lokalene og fra 1964 til 1994 ble lokalene brukt av Sosialhøgskolen i Trondheim.Trondheim kommune kjøpte så gården i 1917 og deretter kjøpte Reitangruppen gården i 1992. Kilde Wikipedia.

Nidarosdomen - Trondheim

Nidarosdomen - Trondheim Over hellig Olavs hvilested ble det rundt 1030 opprinnelig reist en trekirke - nærmest et kapell. Omkring 1070 lot kong Olav Kyrre bygge en større Kristkirke i stein som stod ferdig ca. 1090. Nidarosdomen har litt utsatt for en rekke store branner og restaureringer og har dermed bygningsdeler mellom 850 og 30 år gamle. Mot midten av 1100-tallet begynte byggingen av den kirken som står i dag: Langkoret med tårn 1220–1240. tverrskipet 1140–1180, kapittelhuset 1170–1180, oktogonen 1183–1210, skipet med vestfronten 1248–1320. Kilde Wikipedia.

Elvegata 17 - Trondheim

Elvegata 17 - Trondheim Elvegata 17 ble bygget i 1917 som Stiftsamtmannsbolig. Bygningen er tegnet av arkitekt Johan Olaf Brochmann Nordhagen (1883 - 1925) som er mest kjent for restaureringen av Nidarosdomen. Kilde Wikipedia.

Pirbrua - Trondheim

Pirbrua - Trondheim Pirbrua går over Nidelva mellom Havnegata på Brattøra og Transittgata i Nedre Elvehavn. Brua er konstruert av arkitektkontoret Dissing+Weitling og er laget som en klaffebru med fem spenn og åpnet 10 juli 2009. Pirbrua blir styrt fra kontrolltårnet på Nidelv bru som ligger bare noen meter lenger oppe i Nidelva. Kilde Wikipedia.

Kristiansten festning - Trondheim

Kristiansten festning - Trondheim Kristiansten festning ble anlagt i 1682-1684 etter ordre fra kong Christian V. Hovedtårnet - Donjonen - er utført i hvitkalket gråstein med valmtak. Tårnet har tre etasjer over kruttkjelleren, delt av bjelkelag som hviler på en midtsøyle av teglstein. Kjelleren inneholdt opprinnelig to kruttkamre overdekket med et solid teglsteinshvelv. Første etasje ble brukt til kommandantbolig og inneholdt stue, kjøkken og to kamre. Andre og tredje etasje var kanonetasjer, med forsterkede bjelkelag. Skyteåpningene var dekket med jernluker. I taketasjen var det bygd en ark som ble brukt som utkikkspost. Donjonen ligger forøvrig i direkte forlengelse av Nidarosdomens lengdeakse. Kilde Wikipedia.

Nedre Ila 17 - Trondheim

Nedre Ila 17 - Trondheim

Nedre Ila 39 & 56 - Trondheim

Nedre Ila 39 & 56 - Trondheim De tre kornsiloene i Ila er tegnet av ingeniør Arne Reime Reinertsen, og ble ferdigstilt i henholdsvis 1955, 1963 og 1970. Den nyeste og høyeste rager hele 76 meter over bakken. De tre siloene kan tilsammen romme hele 70.000 tonn korn. Siloene er fargesatt av maleren Bruno Lundstrøm, en kunstner som har satt sitt preg på flere viktige bygninger i Trondheim, deriblant campusområdet på Gløshaugen. Kilde WikiStrinda.

Vognhallen på Voldsminde, Mellomveien 32 - Trondheim

Vognhallen på Voldsminde, Mellomveien 32 - Trondheim I Mellomveien 32 stod det tidligere en vognhall som tilhørte Trondhjems Omnibus Aktieselskab. Senere i 1913 oppførte Sporveien den nåværende vognhallen som er tegnet av arkitekt Axel Guldahl (1866 - 1921). Guldahl er kjent for i alt 76 arbeider blant dem Frimurerlosjen i Trondheim 1899, Nedre Leirfoss kraftverk 1908 og Statsarkivet i Trondheim (1921). I dag driver Trondheim Skate Association lokalene. Kilde WikiStrinda.

Stillverk I, Vestre Kanalkai 24 - Trondheim

Stillverk I, Vestre Kanalkai 24 - Trondheim I forbindelse med at Trondheim sikringsanlegg ble fornyet tidlig i 1980 årene, ble det gjort et forsøk på å bevare Stillverk I som teknisk kulturminne. Dette lykkes dessverre ikke, men bygget ble heldigvis stående. Det er nå pusset opp og satt i god stand og huser i dag Barnas TeaterHus. Stillverk I ligger fritt og monumentalt plassert på Vestre tomt.

Tekst: Johan Anton Wikander

Østmarka sykehus, Østmarkveien 15 - Trondheim

Østmarka sykehus, Østmarkveien 15 - Trondheim Østmarka sykehus ble grunnlagt 1919 som Østmarken Hospital, senere kalt Trøndelag psykiatriske sykehus. I dag er det en del av Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus, St Olavs Hospital. Sykehuset ble oppført på gardene Østmarka og Spannet i 1919 og arkitekt for bygget var Lars Solberg (1858 - 1921). Solberg var også arkitekt for blant annet Norges Bank, Trondhjems tekniske Læreanstalts bygning senere rådhuset, Frimurerlogen, Håndtverkerforeningen, Bispehaugen skole, Lademoen skole, Lilleby skole og Strinda kirke. Kilde Strinda historielag.

Østmarka sykehus, Østmarkveien 15 - Trondheim

Østmarka sykehus, Østmarkveien 15 - Trondheim Østmarka sykehus ble grunnlagt 1919 som Østmarken Hospital, senere kalt Trøndelag psykiatriske sykehus. I dag er det en del av Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus, St Olavs Hospital. Sykehuset ble oppført på gardene Østmarka og Spannet i 1919 og arkitekt for bygget var Lars Solberg (1858 - 1921). Solberg var også arkitekt for blant annet Norges Bank, Trondhjems tekniske Læreanstalts bygning senere rådhuset, Frimurerlogen, Håndtverkerforeningen, Bispehaugen skole, Lademoen skole, Lilleby skole og Strinda kirke. Kilde Strinda historielag.

Rotvoll Høgskole (tidligere Rotvoll Statsasyl), Arkitekt Ebbels veg 22 - Trondheim

Rotvoll Høgskole (tidligere Rotvoll Statsasyl), Arkitekt Ebbels veg 22 - Trondheim Gårdsnavnet Rotvold kan forklares som 'rydningsland oppfylt med trerøtter og stubber'. Rotvold Asyl ble bygget i 1867-1872 på gården Rotvoll Nedre. Arkitekt var Ole Falck Ebbel. Rotvoll sykehus var et statseid sykehus for sinnslidende pasienter og var ved oppførelsen et svært tidsmessig anlegg. Sykehuset ble ombygd i 1919-1928 ved arkitekt Ove Bjerke Holtermann. I 1994 flyttet Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for lærer- og tolkeutdanning inn her. I 2012 ble Rotvoll solgt til en gruppering som ønsker å leie ut leiligheter. Kilde Wiki Strinda og  Wikipedia.

Lilleby Smelteverk, Leksviksgata 3 - Trondheim

Lilleby Smelteverk, Leksviksgata 3 - Trondheim Lilleby Smelteverk (grunnlagt 1927) var kjent for å lage verdens reneste ferro-silisium. Smelteverket ble nedlagt 20. desember 2002. I perioden før 1927 hadde professor Harald Pedersen brukt Lilleby som labratorie for en rekke forsøk - blant annet med en kjemisk prosess som er kjent som Pedersen 2-prosessen: smelting av jernmalm med ferrosilisium (FeSi) som biprodukt. Kilde Wiki Strinda.

Rosendal kino, Innherredsveien 73 - Trondheim

Rosendal kino, Innherredsveien 73 - Trondheim Rosendal kino eller Rosendal Teater ligger i Innherredsveien 73 og ble oppført i 1921 med åpning 23 januar (arkitekt Erik Waldemar Glosimodt).I 1925 kjøpte Oslomannen Sverre Dublin Rosendal som var direktør for Metro Goldwyn Mayer Norge. Rosendal Kino ble bygget om i 1969 da galleriet ble fjernet for å gjøre plass til et nytt maskinrom, og bygningen ble pusset opp utvendig. I desember 1986 ble John Wayne i Rio Bravo den siste som fikk ri over lerretet i kommunal regi og Rosendal ble nedlagt som kino, sviktende besøkstall og driftsunderskudd ble oppgitt som grunn. Etter Sentrum kinos død i 1991 og med etableringen av Cinemateket flyttet både Trondheim Filmklubb og Cinemateket inn på Rosendal Teater høsten 1993. Kilde Wiki Strinda.

Ørjaveita 4 - Trondheim

Ørjaveita 4 - Trondheim

Prinsen kino, Prinsens gate 2B - Trondheim

Prinsen kino, Prinsens gate 2B - Trondheim Trondheim Kino ble opprettet i 1918 som følge av at Stortinget fem år før ga kommunestyrene rett til å gi konsesjoner for kinodrift. Trondheim Kommune overtok det da privateide Verdensteateret på Cirkus-tomta i Prinsens gate, som tidligere hadde vært Nordens største kino med 1150 sitteplasser, og dets direktør Hans Oscar Fredrik Kunig ble da den første kommunale kinobestyrer. Filmteatret holdt til i samme bygning. Kilde Wiki Strinda.

To Tårn Bryggeri, Osloveien 45 - Trondheim

To Tårn Bryggeri, Osloveien 45 - Trondheim

Hele serien